سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) 
سرپرستی دفتر گزینش محققان  
 
 
اجرائی 
همکاری 
مدرسه عالی امام خمینی (ره) 
مدیریت واحد زبان انگلیسی  
 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشکده الهیات و معارف اسلامی هدی 
عضو هیات علمی و مدیریت پژوهشی 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دانشکده علوم قرآنی قم 
استاد و عضو هیات علمی نیمه وقت  
 
 
همکاری 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
مترجم 
 
 
دائره المعارف قرآن 
همکاری 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
مبلغ و مترجم 
1370/07/02 
 
علمی، تبلیغی اعزامی به پاکستان 
تدریس 
جامعه الزهراء(س) 
مدرس 
 
 
منطق و علوم قرآن 
تدریس 
دانشکده الهيات و معارف اسلامی 
مدرس 
 
 
تفسیر، تاريخ تفسیر، تاریخ حدیث 
تدریس 
واحد خواهران دفتر تبليغات اسلامی 
مدرس 
 
 
روش تحقیق در تفسیر و علوم قرآن 
تدریس 
گروه سفیران هدایت 
مدرس 
 
 
علوم قرآنی 
تدریس 
مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه 
مدرس 
 
 
زبان انگليسي عمومی 
تدریس 
مدرسه عالی امام خمینی (ره) 
مدرس 
 
 
زبان عمومي و تخصصی 
تدریس 
مدرسه عالی امام خمینی (ره) 
مدرس 
 
 
مباحث مختلف علوم قرآنی 
تدریس 
دانشکده علوم قرآنی قم 
مدرس 
 
 
تفسیر موضوعی و علوم قران 
تدریس 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 
مدرس 
 
 
زبان تخصصي انگليسی