مستشرقان و تاریخ گذاری قرآن
35 بازدید
ناشر: پژوهشهای تفسیر و علوم قرآن
نقش: نویسنده
شابک: 964-2534-01-0
سال نشر: 1385
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پژوهشی در تاریخ گذاری قرآن از منظر خاورشناسان